Vores samarbejdspartnere

Dagplejen samarbejder med talepædagoger, psykologer, pædagogiske konsulenter fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), ergoterapeut, sundhedsplejerske og børne- og familieafdelingen

Tværfagligt samarbejde foregår altid i dialog med forældrene.

Dagplejen samarbejde hvert år med musikskolen omkring musikundervisning i legestuen

Kontakt

Børne- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Louise Jørgensen
Mobil: 20 63 10 63
louise@kroghj.dk

Dagplejen i Jammerbugt