Tavshedspligt

Både dagplejer og dagplejepædagog er underlagt de almindelige regler om tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger, de kommer i besiddelse af via arbejdet.

Se straffelovens kapitel 16 paragraf 152 

Dagplejen i Jammerbugt