Sygdomme og medicin

Information om sygdom

Syg Dagpleje

Hvis din dagplejer bliver syg, vil I mellem kl. 6 og 7 blive kontaktet af en dagplejepædagog, som vil tilbyde en gæsteplads. Orientering om raskmelding gives af gæstedagplejeren eller af en dagplejepædagog.

Barnet

Hvis dit barn er sygt, kan det ikke modtages i dagplejen. Som hovedregel må barnet komme i dagpleje, hvis det er rask nok til at deltage i en almindelig hverdag i dagplejehjemmet.

Ved tvivlstilfælde i forhold til smitsomme sygdomme kontakt jeres barns dagplejer eller dagplejekontoret.

Medicin

Som udgangspunkt gives der ikke medicin i Dagplejen. Der er dog tilfælde, hvor det er nødvendigt, at dagplejeren giver lægeordineret medicin.

Smitsomme sygdomme 

I linket nedenfor kan du læse en folder fra sundhedsstyrelsen omkring smitsomme sygdomme hos børn og unge.

På siderne 67-69 findes en oversigt over de enkelte smitsomme sygdommes varighed og hvornår de kan starte i daginstitution igen. 

Læs folder fra sundhedsstyrelsen 

 

 

 

 

Dagplejen i Jammerbugt