Opstarten i Dagplejen Jammerbugt

Når I har talt med Pladsanvisningen, kan I komme på et eller to besøg hos dagplejere. Besøgene kalder vi forbesøg.

Formålet med forbesøget er, at I hører og oplever, hvordan dagplejeren bor og arbejder. Hun fortæller om sine rutiner, og hvad hun er optaget af og lægger vægt på i hendes dagplejedag. I fortæller også lidt om jeres barn og forventninger.

På besøget får I en velkomstfolder, hvor der bl.a. står, hvad jeres barn skal have med i dagplejen. I får også folderen kostpolitik.
Besøgene skal gerne giver jer et godt grundlag for at vælge netop den dagplejer, I er trygge ved. Herefter ringer I til Pladsanvisningen for at meddele, hvilken dagplejeplads, I ønsker. Herefter kontakter dagplejeren jer, og sammen aftaler I små besøg inden opstarten. På den måde lærer jeres barn, jer og dagplejer hinanden at kende.

Inden jeres barn starter, inviteres I til at velkomstmøde hos dagplejeren. Hvis I ønsker det, og der er behov for det, deltager dagplejepædagogen gerne. På mødet taler I om opstarten i dagplejen, som f.eks. kan være med korte dage i starten, så jeres barn vænner sig til at være væk fra jer så lempeligt og trygt som muligt. I taler om, hvad jeres barn spiser lige nu, om barnet bruger sut eller andet til trøst, hvordan og hvor meget sover barnet osv.

Her aftaler I også, hvordan I kontakter hinanden: Via sms, Famly (dialogportal) osv. Jeres barns mødetider, hvad I gør, hvis barnet eller dagplejeren er syge, og I hører om ”Alle Med” som vi laver, når barnet har været i dagpleje, mellem 3-5 mdr. Så får I folderen om hygiejne, baby tegn og hører om, hvordan netop jeres dagplejer bruger barnets bog.

Famly:
Er et intranet, forældre app og administration samlet i en digital portal, som vi bruger i dagplejen, vuggestuer og børnehaver i Jammerbugt. Famly giver jer forældre mulighed for at følge børnenes hverdag via beskeder, sovetider og billeder af unikke øjeblikke!
Dagplejeren vil bede jer om en mailadresse, og via mail vil I få besked om, hvordan I logger på Famly.

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Tina Riis Thomsen
Tlf.: 72 57 74 41

Bestyrelsesformand
Janne Klit Hansen