Forældresamarbejde

I Dagplejen Jammerbugt er samarbejdet med forældrene meget vigtigt. På den måde kan vi sikre den bedste tid for jeres barn.

Forældresamarbejdet omfatter blandt andet, at I forældre besøger dagplejer inden jeres barn starter. Når jeres barn har været i dagplejen i 3-5 måneder, mødes I med jeres dagplejer og en pædagog i en middagsstund hos dagplejer, her laver i Alle Med, som er et observationsmateriale, vi samtaler om, der omhandler lige netop om dit barns trivsel og udvikling.

 

”Det var så dejligt at tale med dagplejer Gitte og pædagog Ilse om Tilde’s trivsel og udvikling. Godt at høre hun udvikler sig, som hun skal, vi har jo ikke andre børn at sammenligne med”. Thomas og Mette, forældre til Tilde 1 år, 2 mdr.

 

 

 

 

Samarbejdet omfatter også hverdagen, når I kommer og afleverer eller afhenter i dagplejen, hvor små vigtige og relevante beskeder udveksles. 


I dagplejen benytter vi Famly intra. Det er en portal, hvor dagplejer og I forældre kan sende beskeder og billeder, ligesom I kan følge med i f.eks. barnets søvn.

Desuden har vi i dagplejen Barnets Bog i fysisk eller elektronisk form. Denne bog har stor betydning for dit barn – gennem fotos, tegninger og tekst viser den, hvad dit barn oplever og er optaget af. Der kan være fotos af barnets familie, legekammerater, og hvem der i øvrigt har betydning for barnet.

Formålet med Barnets Bog er:
- At styrke barnets selvopfattelse og selvværd.
- At være med til at skabe sammenhæng mellem hjemmet og dagplejen.
- At vise barnets historie - hjemmebilleder, billeder fra start i dagplejen og kammerater her og billeder af barnet som snart er
  klar til børnehave.

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Tina Riis Thomsen
Tlf.: 72 57 74 41

Bestyrelsesformand
Janne Klit Hansen