Forældrebestyrelsen

Dagplejen har en forældrebestyrelse tilknyttet. Forældrebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter og tre medarbejderrepræsentanter.

Formand for forældrebestyrelsen er Stine Lund Vestmark, Isbakkevej 9, Gjøl, 9440 Aabybro – tlf. 60 76 33 81

Mail: stinelundj@hotmail.com 

Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje mødes ca. hver anden måned og fastsætter bl.a. overordnede principper for dagplejens arbejde, og for hvordan budgettet skal anvendes inden for de mål og rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat.

 

De seneste år har det betydet, at forældrebestyrelsen har været yderst aktive i beslutningsprocesserne i forbindelse med:

  • Musik og billedkunst i dagplejen
  • Synlighed bl.a. på Facebook
  • Procedure i forbindelse med visitering og opstart i dagplejen
  • Høringssvar til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med oprettelsen af vuggestuer
  • At arrangerer det årligt forældremøde

 

Referater:

Møde den 2. oktober 2018 

Møde den 15. august 2018

Møde den 30. maj 2018

Møde den 21. marts 2018

Møde den 22. januar 2018

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com