V.Hjermitslev legestuegruppeI vores gruppe er vi 3 dagplejere.

Vi går i legestue én gang om ugen i multihuset "Lunden" hvor vi har nogle rigtig fine forhold at boltre os under.

Det er vigtigt at mødes, så børnene lærer hinanden, og de andre dagplejere at kende, så de er trygge, når de skal i gæstepleje.

Pjece om overgang fra dagpleje til børnehave - pdf.

Eksempler på aktiviteter i legestuegruppen:

 

Lunden : Motorik, sanserne bruges, socialt samvær, kulturelle

oplevelser, vi følger årstiden.

Kirkemusikalsklegestue: Lærer kirken/sognegården at kende, synger, spiller forskellige

instrumenter.

Eksempler på aktiviteter i legestuegruppen:

Fastelavn

Kirkemusikalsk legestue

Heldagslegestue 2 gange om måneden.

Musiklegestue med musik pædagog

Bondegårdsbesøg

Tur i Lille Norge

Bedsteforældredag

Julegudstjeneste

Besøg i- og af børnehaven

Fysiske aktiviteter i hallen

Vi lægger stor vægt på godt samarbejde med forældre og kollegaer.

Der tages forbehold for ændringer i tilfælde af sygdom og ferie.

Vores mål med legestuen er, at børnene skal præsenteres for en større gruppe og blive trygge

ved de andre dagplejere med henblik på gæstepleje.

Børnene får mulighed for i forbindelse med forskellige aktiviteter, at udvikle deres personlige

og sociale kompetencer.

To gange om måneden er vi i heldagslegestue. Kirkemusikalsk legestue er hver anden torsdag

i ca 4 mdr hver halve år.

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Tina Riis Thomsen
Tlf.: 72 57 74 41
tin@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com