Saltum legestuegruppe

Præsentation af aktiviteterne i legestuegruppen i Saltum.

Vi er 4 dagplejere som passer børn på hver vores måde. Vi er en gruppe som har et godt kollega samarbejde, supplere hinanden godt med hver vore kompetencer og trækker på hinandens erfaringer. mødes i legestue en gang om ugen.

Vores mål med legestuen er, at børnene skal lærer at fungere i en større gruppe, blive trygge ved de andre voksne med henblik på gæstepleje, samt at børnene får mulighed for, i forbindelse med forskellige aktiviteter, at udvikle deres personlige og sociale kompetencer.

To gange om måneden er vi i heldagslegestue. Der har vi mulighed for at sætte mere fokus på det sociale.

Lunden : Motorik, sanserne bruges, socialt samvær, kulturelle oplevelser, vi følger årstiden.

Kirkemusikalsklegestue: Lærer kirken/sognegården at kende, synger, spiller forskellige instrumenter.

Eksempler på aktiviteter i legestuegruppen:

Fastelavn

Kirkemusikalsk legestue

Heldagslegestue 2 gange om måneden.

Musiklegestue med musik pædagog

Bondegårdsbesøg

Tur i Lille Norge

Bedsteforældredag

Julegudstjeneste

Besøg i- og af børnehaven

Fysiske aktiviteter i hallen

Vi lægger stor vægt på godt samarbejde med forældre og kollegaer.

Der tages forbehold for ændringer i tilfælde af sygdom og ferie.

Vores mål med legestuen er, at børnene skal præsenteres for en større gruppe og blive trygge ved de andre dagplejere med henblik på gæstepleje.

Børnene får mulighed for i forbindelse med forskellige aktiviteter, at udvikle deres personlige og sociale kompetencer.

To gange om måneden er vi i heldagslegestue. Kirkemusikalsk legestue er hver anden torsdag i ca 4 mdr hver halve år.

 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com