Nørhalne legestuegruppeAlle dagplejere er tilknyttet en legestue der mødes en gang ugentlig. Legestuen har stor betydning i forhold til gæstepleje. Det ugentlige møde bevirker, at børn og voksne kender hinanden, og på den måde får børnene opbygget tryghed i relationen.

Legestuerne i kommunen er meget forskellige. Nogle grupper er i legestue om formiddagen, andre har heldagslegestuer.

En gang om året får hver legestuegruppe besøg af en musikpædagog 6 gange i træk. Undervisningen varer ca. en time og børnene er meget optaget af at synge og spille på rytmiske redskaber.

I legestuerne afholdes som regel en del af årets traditioner, det kan være fastelavn, juleafslutning, men også bedsteforældredag o.s.v

Kontakt

Børne- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com