Legestuegruppe 1 - Kaas

I vores legestue lægger vi stor vægt på at arbejde ud fra de pædagogiske læreplaner og vi planlægger aktiviteterne, så det enkelte barn og dets udvikling er i fokus.

 

Velkommen til BOBLERNE

Vi mødes hver anden onsdag i ulige uger i Jetsmark hallen, hvor vi holder heldags legestue.Her har vi dejlige lyse lokaler, med et lille køkken. Hele kælderen til tumle lege, motorik osv. Ude har vi en dejlig legeplads, massere af plads og muligheder.

I vores legestue lægger vi stor vægt på at arbejde ud fra de pædagogiske læreplaner og vi planlægger aktiviteterne, så det enkelte barn og dets udvikling er i fokus.

 

Vi værdsætter den gode stemning og det sociale, så vi alle kender hinanden og lærer at respektere og inkludere hinanden - store som små.

Vi værdsætter det aktive i krop og bevægelse - ude som inde.

Vi værdsætter at kunne udtrykke forskellige følelser.

Vi værdsætter traditioner, sang, kreativitet og udvikling.

Vi værdsætter kommunikation, at lytte og fortælle.

Vi værdsætter leg, både inde og ude og at gå på opdagelse i naturen.

 

6 gange om året har vi besøg af vores musikpædagog fra Musikskolen.

Tale og ergoterapeut tager kontakt til legestuen om besøg. Der tilbydes hjælp, hvis der er behov for det.

Fotografen inviteres i legestuen om efteråret, hvor hun tager gruppebilleder af børnene med deres dagplejer.

2 gange om året besøger vi lejrskolen Lille Norge (i stedet for heldags legestue)

Uddannelse af dagplejere:

Den enkelte dagplejer har gennemgået forskellige kurser, her i blandt:
ICDP
Dagplejernes grunduddannelse.
Kommunikationskursus
Løbende førstehjælpskursus
Inklusion
Motorikkursus

I legestuen er både børn og voksne nysgerrige på mere viden og vi lærer hele tiden.

Vi nyder hinandens selskab på kryds og tværs, på den måde er alle børn trygge ved alle voksne og hinanden.

Vi glæder os til at se jer.
Lone, Minna, Lisbeth, Jeanette og Michelle 

 

 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Tina Riis Thomsen
Tlf.: 72 57 74 41
tin@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com