Grønnegade 3

Vi er 5 friske piger, der mødes i heldagslegestue i Grønnegade.

Heldagslegestue betyder, at vi modtager børnene i legestuen om morgenen og ligeledes henter forældrene børnene der igen om eftermiddagen.

Glade og trygge børn

Vi lægger vægt på, at alle voksne og børn har en sjov dag i legestuen. Vi dagplejere er ikke bange for at lave sjov og pjatte - noget børnene elsker.

Utrygge børn har det ikke sjovt. Har en kollega et nyt/utrygt barn, drager vi fordel af at være flere voksne. Kollegaens andre 3-4 børn bliver "vores" børn, så hun kan koncentrerer sig om, at gøre det ene barn tryg i legestuen.

Aktiviteter

Med de planlagte aktiviteter vil vi forsøge at give børnene kendskab til kultur og traditioner, og styrke børnenes motorik, sprog og sociale kompetencer.

Letter gæstepleje

Heldagslegestuen er i høj grad med til at lette gæsteplejen, da børn og dagplejer kender hinanden rigtig godt. I legestuen er børnene mere eller mindre alles børn, og det behøver eks. ikke være den faste dagplejer, der lægger barnet hen at sove.

Uden mad og drikke...

Dagplejerne i gruppen skiftes til at lave mad. Det er altid spændende, at se menuen -både for børn og voksne. Ofte får vi varm mad til middag.

Sammenhold

Vores sammenhold som kollegaer bliver styrket meget, da vi i vores fritid er gode til at være sammen f.eks. til koncerter, i teater, gåture og være på weekend i sommerhus. På disse ture deltager 2 pensionerede kollegaer. De møder også gerne op ved større arrangementer i legestuen så som julefrokost, fastelavn, teltdag osv., hvor de er en kæmpe hjælp for os i gruppen.

Dorte Ostenfeld Nielsen

Jeg er fra 1972. Jeg er gift med Dan. Vi har 2 piger, Anika fra 94 og Monika fra 99.

Vores hjem er røgfrit og vi har ingen husdyr.

Jeg har været dagplejer fra 1994-1997 og igen fra 2007.

Jeg lægger vægt på at børnene sprogligt og motorisk bliver stimuleret ved bl.a. at synge, danse, hoppe, lege ude og inde, fordybe sig, gode oplevelser i naturen, høre musik og læse bøger.

Vi er ude hver dag, enten i egen have eller i naturen. Jeg har en stor lukket have, hvor vi rigtig kan boltre os.

Det vigtigste for mig er at give børnene en god og tryg hverdag, hvor der er tid og ro til det vi laver. Jeg hjælper og udvikle børnene derfra, hvor barnet er kommet til.

Dagplejebørnene ser meget op til mine egne piger, som de ser før og efter skoletid. De kan godt lide, at komme ind på deres værelser, og det er dejligt, at blive taget op af middagssøvnen af Anika eller Monika.

Jeg lægger vægt på en sund og ernærings rigtig kost.

 

Anne-Marie B. Albrektsen (Mie)

Mit navn er Anne Marie, men bliver kaldt Mie.

Jeg er født i 1963 og er gift med Kurt som er klargøringsmand hos Peugeot. Vi har 2 børn- Heidi  fra 1990 (bor på Mors) og Jeppe fra 1992 (bor i Ålborg). Vi bor i et parcelhus på Vestergade i Fjerritslev. Udenfor er der god plads hvor børnene elsker at lege at lege med bl.a. legehus, børnetrampolin, sandkasse og forskellige køretøjer.
I huset bor også vores kat, Silver.

I huset bor også vores kat Silver.

Jeg har været dagplejer siden 1992, dog afbrudt af et par år, hvor jeg har taget et pædagogforberedende kursus (5 mdr) og arbejdet som vikar i børnehaverne Gl. Dalhøj og Skovhuset.

Min hverdag med børnene er præget af nærhed, tryghed og individuelle hensyn. Dagene er præget af faste rutiner for at skabe genkendelighed og tryghed.  Meget af tiden leger vi på gulvet, her er det lettere for alle at være med, også når man en gang imellem trænger til et kram, et trøstende knæ eller bare behøver lidt ekstra tid, i starten, til denne nye verden. 

Vi synger og læser meget for at styrke sproget og øver os dagligt i forskellige færdigheder som at kunne spise selv og selv klare at komme i og af overtøjet, fodtøj og lign. 

Vi er meget udenfor herhjemme, på legeplads eller ude at gå. Vi følger årstidernes skiften og ser om vi får øje på noget nyt og spændende (traktor, busser, smådyr og lign.)

Det er vigtigt for mig at børnene får en god, sjov og tryg dag med udfordringer der er tilpasset hvert enkelt barn. 

Glæder mig til at møde dig. 

  Gitte Røge, Grønnegade 2, fjer.   Gitte Røge

 

Jeg er årgang 1956 gift med Flemming, der nyder sin pensionist tilværelse. Han tager ofte guitaren frem og spiller sammen med børnene. Vi synger og laver fagter til.

Jeg elsker at arbejde med børn, er rolig, tålmodig og har masser af gåpåmod og godt humør. Jeg har meget nemt ved at vinde børnenes tillid og den gode forældrekontakt.

Jeg lægger stor vægt på, at børnene har en rolig,tryg og genkendelig hverdag, og støtter børnene i deres udvikling på hver deres niveau.

Vores hus er rimeligt stort med rummelig have, med anlagte cyklestier og små gemmesteder, og med skoven lige uden for havelågen.

Jeg er naturdagplejer, hvorfor udelivet prioriteres meget højt. Vi går daglig tur i skoven, og benytter os af bakkerne, væltede træstammer ujævne terræner og får hermed opbygget en god motorik. Her er også tid og stilhed til at lytte til fuglenes kvidren, eller lægge sig i skovbunden og slappe af eller kikke på skyerne.

Vi snakker om hvad vi møder på vores vej, giver os tid til at undersøge/udforske enhver lille sten, insekt eller myretue osv. Ser på og snakker om, hvordan naturen ændrer sig i takt med årstidens skiften Glæder mig til at se jer.

Vivian A. Back

Jeg er fra 1958 og er gift med en Falck-mand. Vi har 3 voksne piger og bor i Fjerritslev.

Jeg startede som dagplejer i 1979.

Jeg vægter meget tryghed og omsorg, og giver plads til forskelligheder.

Jeg bestræber mig på at møde børnene, der hvor de er.

Vi er meget ude når vejret tillader det. Her oplever vi naturens forunderligheder dag for dag. Gerne med madpakkerne under barnevognen.

Vi bager boller og lave mad sammen, så børnene oplever at være en del af hjemlige oplevelser i hverdagen hos mig.

 

Inge Vixø Nielsen

Jeg bor i Engtoften sammen med Jan. Tilsammen har vi fem udeboende børn og 2 børnebørn. Vi bor i et parcelhus med en stor lukket gårdhave samt tilhørende lukket have. Her er der god mulighed for børnene at lege og tumle. Der er en sandkasse, cykler, scootere, rutsjebane osv. Indenfor har jeg et stort legeværelse med en masse legetøj.

Jeg blev uddannet børnehavepædagog i 1985. Jeg har arbejdet i daginstitutionen Fortuna (14 år) i Gug Aalborg indtil februar 2017. Jeg blev ansat som dagplejer d. 1. marts 2017.

Jeg prioriterer omsorg, tryghed, nærvær meget højt. Det er meget vigtigt for mig, at det lille barn føler sig trygt, og har en genkendelig hverdag med faste rutiner. Først når barnet er trygt og trives, kan der ske læring.

 Jeg bruger ICDP i min hverdag.  Jeg justerer mig til barnet og følger dets initiativer, jeg sætter ord på dets handlinger og følelser.  Jeg møder barnet med smil og viser jeg kan lide det.

Jeg tager udgangspunkt i børnenes alder og tilrettelægger aktiviteterne ud deres udviklingstrin. Vi synger hver dag og jeg spiller guitar til, og børnene deltager med musikinstrumenter fx rasleæg og bjælder.  Vi læser bøger og snakker om dem. Jeg anvender ofte dialogisk læsning, som skaber et større samspil med børnene, og de bliver udfordret sprogligt. Ofte har jeg en lille pose med nogle ting der relaterer til bogen.

Jeg laver kreative aktiviteter med børnene fx at tegne, male, klistre, lege med perler, puslespil o.m.a.

Børnene inddrages i de daglige gøremål ved fx, at hjælpe med borddækning, putte tøj i vaskemaskinen, rive blade sammen i haven.

Måltiderne er en vigtig samlingsstund, hvor børnene har mulighed for selv, at vælge hvad de vil have på deres mad, de hygger/taler med de andre børn. De lærer at spise selv, drikke af kop, og almindelig bordskik. Vi taler om maden, hvad er surt, hvad er sødt, form og farver, hvor kommer mælken fra osv.

Det er vigtigt for mig, at børnene kommer ud hver dag. Enten på en gåtur i barnevognen i nærmiljøet, eller vi besøger de andre dagplejere. Jeg gør meget ud at snakke med børnene om, hvad vi møder på turene, det kan fx være en stor gravko, en fugl, en snegl osv.

At gøre barnet selvhjulpent er vigtig for mig. Det er godt for barnets motoriske udvikling og selvværd, at kunne tage tøj af og på selv. Når barnet viser interesse for det, motiverer jeg det til at gøre/prøve selv med hjælp. Når barnet er stor nok skal det selv kravle op og ned af stigen til barnevognen og puslebordet.

Vi er legestue en gang om ugen, hvor børnene har mulighed for at få styrket sine sociale kompetencer, og  lære de andre børn og voksne at kende. og lægger stor vægt på et åbent og ærligt forældresamarbejde.

 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com