Legestuegruppe Grønnegade 1

Vi er 4 dagplejere fra Rugmarken i Fjerritslev, som mødes en gang om ugen i legestuen på Grønnegade. Vi gør meget ud af at hjælpe hinandens børn, så vi alle føler os som en stor familie. Vi har altid en planlagt kreativ/fysisk aktivitet og også nogle sange, som passer til det emne vi arbejder med ud fra lærerplanen. Vi vægter udelivet højt, hvor vi kan være på legepladsen eller ude at gå en lille tur for at se hvad der sker omkring os. Det sociale samspil mellem børn og voksne er noget vi prioriterer meget højt, så det bliver så nemt som muligt at komme i gæstepleje og videre i børnehave. HYGGELIG OG POSITIV STEMNING med plads til alle.

 

 

 Jytte Albrektsen, Grønnegade 2   Jytte Albrektsen 

Jeg bor i Fjerritslev men Mikael, der er chauffør. Sammen har vi to udeboende piger.

Vi er tæt på grønne områder, skov og legeplads. Det giver rig mulighed for at børnene udvikler deres motorik ved at kravle, løbe og klatre.vi bruger sanserne når vi undersøger skovbunden, kigger, lytter, røre og snakker om det vi møder på vores vej.vi finder måske ting vi kan tage med hjem, kogler, pinde, blade som vi så bruger kreativt hjemme. Børne bruger også deres fantasi når vi leger i skoven.
Vi låner sommertider en ladcykel, der giver os mulighed for at komme på længer ture og opleve verden.

Når vi er inde laver jeg og børnene forskellige ting der stimulere deres sprog, motorik og sociale udvikling, det kan være højtlæsning, synge, hoppe, danse, slå kolbøtter samle puslespil og lave halskæder f.eks.

I hverdagen sørger vi for at skabe ( værdsætter jeg) tryghed, nærvær og møder børnene hvor deres behov er.
Hos mig er der altid tid til hygge og en krammer.

Mit mål er at gøre børnene selvhjulpen. Derfor bruger vi tid på at lære at tage udetøj på og af, dække bord og lære at klare så meget som muligt til måltiderne.

En dag om ugen er vi 4 kolleger der er sammen i heldagslegestue hvor vi arbejder med emner f.eks. koen, natur, motorik, årstider, højtider. Børnene lære at være mange sammen og derved er forberedt på et kommende børnehaveliv, lære kollegerne at kende og deres dagplejebørn, som de måske er i gæstepleje hos.

Jeg er certificeret DGI dagplejer.

Grete J. Bang

Jeg er gift med Mogens og har selv 2 børn - Marianne og Carsten.
I 1988 blev jeg ansat som dagplejer.

På toppen af Fjerritslev bor vi i et alm. parcelhus, hvor børnene har et stort værelse med trægulv og masser af legetøj.

Hverdagen går med leg inde og ude. Vi maler - tegner - danser - synger osv. Vi taler meget om årstiden - højtider - fødselsdage - forældrenes navne, ugedag m.m.

Når vi er ude er der mulighed for at børnene kan lege både på græs og på fliser.

Da vi bor i et villakvarter, hører der et stort fælles grønt område til, med mange stier og to legepladser, Dette benytter vi os meget af.

  Hanne Svanborg, Grønnegade   Hanne Svanborg 

 

Jeg bor på Rugmarken og har boet der siden 1977.Jeg er gift med Poul Arne og har to voksne børn.

Jeg started som dagplejer i 1984.

Da jeg er gift med en jæger har vi naturligvis hund(gammeldansk hønsehund). Hunden er ikke sammen med børnene uden opsyn.

Jeg prioriterer motorik, madlavning sammen med børnene og udeliv meget højt - da jeg går ind for at "så frø" til et sundt og nysgerrigt liv meget tidligt.

Jeg synes det er vigtigt at børnene/familien føler sig hjemme og vi er som en stor familie. 

Susanne Albrektsen

Jeg er født i 1963 og er gift med John. Vi har Christian (1990) og Jannie (1995), de bor begge i Århus.

Vi bor i et stille kvarter, Rugmarken i Fjerritslev, tæt på legeplads og skov som vi bruger flittigt.

Vores hjem er røgfrit og vi har ingen husdyr

Jeg vil gerne skabe en rolig og genkendelig hverdag for børnene så de føler sig set, hørt og trygge. Dette gør vi ved at starte og slutte vores hverdag med at sidde og lave nogle stille og rolige aktiviteter sammen, det kan være at synge, læse bøger, lave puslespil el.lign. Jeg laver også mange kreative ting med børnene, tegne, male, klistre mm.

Vi er ude at lege og gå tur hver dag, da jeg mener det er vigtigt at få frisk luft og få sig rørt hvor der er plads til udfoldelse.

Derud over skal der også være masser af fri leg, så de kan få nogle vigtige relationer og oplevelser med de andre børn i gruppen og lære nogle gode sociale færdigheder.

Masser af muligheder for at hvert barn kan udvikle sig sprogligt, fysisk og socialt i sit eget tempo.