Biersted legestuegruppeFullsizerender

                                                                               

Vi mødes i legestue en gang om ugen i vinter halvåret og om sommeren mødes vi i hinandens haver.

Et af formålene er at alle børn bliver trygge ved alle dagplejerne, så når barnet skal i gæstepleje er de allerede trygge ved det kendte ansigt og omgivelser.

I legestuen planlægger vi aktiviteter ud fra den pædagogiske læreplan dvs at vi har fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel.

Vi arbejder meget i temaer fx i forhold til årstiderne og vi deltager alle i "de grønne spirer" hvor vi ligger vægt på fra "jord til bord" og den lille natur.
2-3 gange om året holder vi heldagslegestue som vi afslutter med forælder kaffe, her har forældrene mulighed for at møde alle dagplejerne og hinanden.

Hvert år i en periode på ca. 6 uger får vi besøg af en musikpædagog fra den kommunale musikskole som kommer og synger og spiller med os til stor glæde for børnene.

Bedsteforældre inviteres 1 gang om året til hyggeligt samvær i vores legestue.

 

Link til pjece om overgang fra dagpleje til børnehave.pdf

Kontakt

Børne- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com

 

 

 

 

 

Dagplejen i Jammerbugt