Biersted legestuegruppe

Præsentation af den Kommunale Dagpleje i Biersted.

                                                                

Velkommen til den Kommunale Dagpleje i Biersted. 

Her er tryghed og nærvær i højsæde, og vi ligger stor vægt på at skabe det trygge lille miljø hjemme hos os hver især, men samtidig lære børnene at færdes i lidt større forsamlinger i form af legestuen. 

Vi mødes derfor i heldagslegestue hver fredag på Biersted Aktivitetscenter, hvor vi har vores egne lokaler som vi kan boltre os i, her er der også en dejlig have vi kan lege i.

Der udover mødes vi i sommerhalvåret i hinandens haver hver 14. Dag.  Formålet hermed er at børnene bliver trygge ved de andre dagplejere så vi alle er kendte og trygge ansigter når de evt. Skal i gæstepleje. Her udover besøger vi også børnehavens legeplads, så børnene stille og roligt lærer omgivelserne her at kende. 

I legestuen planlægger vi aktiviteter ud fra den pædagogiske læreplan dvs at vi har fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel.

Vi arbejder meget i temaer fx i forhold til årstiderne og hvad børnene er optaget af. Vi har alle taget DGI uddannelsen, hvor vi har lært en masse om motorik, så vi får mere bevægelse puttet ind i vores aktiviteter. 

Hvert år i en periode på ca. 6 uger får vi besøg af en musikpædagog fra den kommunale musikskole som kommer og synger og spiller med os til stor glæde for børnene.

Bedsteforældre inviteres 1 gang om året til hyggeligt samvær med børnene på Biersted Altivitetscenter, hvor også brugerne af centret får fornøjelse af de mange glade børn.

Vi vil glæde os til at byde jer velkommen i Biersted Kommunale Dagpleje og i er altid velkommen til at komme og besøge os enten hjemme hos os eller i legestuen. 

 

Kontakt

Børne- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com