Dagplejerne - Aabybro gruppe 4 

 Karen Bertelsen Profilbillede Rettet   Karen K. B. Bertelsen

Jeg er født i 1957 og er gift med Anders. Vi har to drenge samt to børnebørn.

Vores hjem er røgfrit og vi har ikke nogen husdyr.

Vi har en dejlig lukket have, en overdækket terrasse, hvor børnene og jeg kan boltre os.

Jeg har været dagplejer siden 1985 og har gennem årene været på forskellige kurser.

Endvidere er jeg tilmeldt et projekt der hedder " Grønne Spirer ". Det betyder at jeg som grøn dagplejer har fokus på udeliv og natur. Vi tager på cykelture / gåture til søen, skoven, Ryå legeplads, og meget mere.

Indendørs aktiviteter kan være sang, højtlæsning, bagning, motorik og små kreative aktiviteter, alt efter alder. Bare LEGE

Samarbejdet med forældre vægter jeg meget højt, hvilket er med til at give barnet en rigtig god trivsel og udvikling.

Et af mine mål er at se og anerkende det enkelte barn og medvirke til at de bliver selvhjulpne og gode sociale borgere.

Jeg glæder mig meget til at hilse på jer.

 

 

Charlotte Larsen   Charlotte J. S. Larsen

Jeg er født i 1969 og arbejdede som dagplejer i perioden 1996 til 1999 og blev så dagplejer igen i 2006. Jeg er gift med Henrik sammen har vi to børn Lasse fra 1995 og Line fra 1998.

Jeg er en del af projektet "Grønne Spirer". Det betyder at, en stor del af aktiviteterne med børnene foregår udendørs i naturen. Vi leger udenfor, sætter kartofler, kigger på (og rører ved) krible-krabledyr, plukker blomster og meget mere. Vi låner tit en af kommunens fine cykler, så vi kan begive os endnu længere ud i naturen. Det bliver også ofte til en cykeltur til naturlegepladsen i Ryå.

Når vi ikke befinder os udenfor, er det fordi vi er rykket indenfor, hvor vi hygger os med sang, højtlæsning af bøger, bagning, eller hvad der lige passer til børnenes alder og ønsker.

Jeg vil gøre mit bedste for, at børnene får en god og tryg hverdag.

Mit hjem er absolut røgfrit, og vi har ingen husdyr.

Jeg glæder mig til at hilse på jer.

 

    

Tina E. Sørensen   Tina E. Sørensen

Jeg er fra 1971 og har boet i Aabybro siden 2001. Min familie består af min mand Jesper og vores 2 piger Frederikke fra 1998 og Freja fra 1999.

Desuden har vi en lille allergivenlig bomuldshund, der altid er i sit eget rum i dagtimerne. Vi er ikke rygere og vores hjem er 100 % røgfrit.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som dagplejer siden 2013. Jeg valgte at blive dagplejer, da jeg havde et stort ønske om at arbejde med de 0-3 årige og dette arbejde finder jeg meget livsbekræftende.
Mit overordnede mål som dagplejer er at skabe en tryg og stabil hverdag, hvor det enkelte barn trives og udvikles. Jeg er godkendt som "grøn spirer", hvilket indebære, at jeg har særligt fokus på udeliv og natur, vi går tit på opdagelse i naturen og undersøger denne, enten i min have eller i nærmiljøet.

Hverdagen hos mig er præget af daglige rutiner, hvor det enkelte barn ses og høres. Jeg synes at det er vigtigt at møde det enkelte barn på en nær-værende og rolig måde. Aktiviteter som højtlæsning, sang, motorik og små kreative aktiviteter præger dagligdagen hos mig. Jeg inddrager børnene i de daglige gøremål, og at der er tid til at de hjælper og øver sig.

 

 

Nina Mortensen   Nina Mortensen

Jeg er født i 62, gift med Hans Kurt.

Vores hjem er røgfrit,og jeg er ikke ryger.

Min erfaring med børn er fra egne tre; Helene (84), Thomas (87) og Dorthe (88), dagplejer siden 95, Pædagogisk assistent Uddannelse i 2010, samt forskellige uge kurser.

Vigtigst her er, at alle børn har en god relation til mig og hinanden, da tryghed er vigtig for at kunne tage imod læring. Hverdagen er præget af rutiner, hvor det enkelte barn ses og høres. Planlagte og spontan aktiviteter fx ture ud af huset, højtlæsning og små kreative aktiviteter efter alderen på det enkelte barn.

Jeg giver børnene tid til bl.a. af- og påklædning og spise selv, da børnene herigennem opnår at blive selvhjulpne og opbygger et selvværd. Jeg følger det enkelte barns rytme og initiativ, er lyttende og støttende ved at være omsorgsfuld og nærværende. I samspillet med de børn der endnu ikke har et verbalt sprog, benytter jeg babytegn, da det fremmer lysten til at kommunikere, og giver barnet selvværd ved at blive set, hørt og forstået tidligere.
Jeg er tilmeldt "grønne spire", hvilket betyder, at vi ofte er ude. Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanse-oplevelser, uderummet byder på. Vi har fokus på årstidernes skiften og madens vej "fra jord til bord". Ude børn er sunde børn.

Jeg elsker at synge og danse med børnene, hvilket spreder glæde og giver børnene lyst til at lege med sproget. Musikalitet har positive effekter, som socialisering (samarbejde, være på, vente på tur, del af et fællesskab) og sprogligt (lære og forståelse af ord, klang, rytme, tempo mm). Vi kobler ofte en sang på de ting, vi ser og oplever sammen - ude som inde.
Jeg glæder mig til samarbejdet omkring det bedste for netop jeres barn.

 

  

Rikke 01Gruppe 5   Rikke K. S. Rathkjen

Orlov til september 2018.

Jeg bor i et dejligt hus, med lukket meget børnevenlig have, hvor der er legehus, sandkasse og mange legeredskaber. Jeg bor sammen med min mand og vores børn.

Det vigtigste for mig er at give dagplejebørnene en god, tryg og stabil dagplejedag.

Jeg vægter udelivet højt. Vi "går" mange ture, hvor vi bruger meget tid på at se på f.eks. "små dyr", farverne på bilerne, hoppe i vandpytter osv. Vi synger, danser, tegner, klipper eller leger på gulvet med ALT legetøjet - når vi er inde.

Jeg synes det er meget vigtigt at hele dagen ikke er fuld af planlagte aktiviteter, da det vi laver er på børnenes præmisser.

Jeg vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde højt.

 

 Mette Kragh Toft

 

Kontakt

Børne- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com

 

 

 

 

 

Dagplejen i Jammerbugt