Dagplejerne - Aabybro gruppe 4

Personlig præsentation af dagplejerne i gruppe 4, Aabybro.

 

 

    Karen K. B. Bertelsen

Jeg er født i 1957 og har været dagplejer siden 1985. Jeg er gift med Anders og vi har to voksne drenge.
Vores hjem er røgfrit, og vi har ingen husdyr.

Vi har en dejlig lukket have, hvor børnene og jeg kan boltre os.
Jeg har meget fokus på udeliv. Vi tager ofte i den lille skov, som er så godt for motorikken, sproget og sanserne. Der bliver kravlet på grene, lyttet til fuglene, duftet til skoven, kigget efter insekter, og talt om alt det vi oplever på vores tur.

Indendørs aktiviteter kan være bagning, højtlæsning, sang og motorik. Jeg synger og danser meget med børnene, fordi det er med til at udvikle både deres sprog og motorik.

Jeg syntes det er vigtigt at møde det enkelte barn på en nærværende og rolig måde.
Mit mål er at se og anerkende det enkelte barn, og medvirke til at det bliver så selvhjulpen som muligt, så derfor øver og deltager børnene i alle dagligdagens rutiner. (Tøj af og på, borddækning, rydde op, finde ting vi skal bruge til leg og aktivitet osv.).

Samarbejdet med jer forældre vægter jeg meget højt, hvilket er med til at give jeres barn en rigtig god trivsel og udvikling, når vi sammen taler om hvad lige netop jeres barn har brug for.
Kurser.
Natur dagplejer
DGI dagplejer. 

  

  

Charlotte Larsen   Charlotte J. S. Larsen

 

Jeg lægger stor vægt på dit barns indlæring og udvikling. Igennem små kreative aktiviteter og udfoldelser og i hverdagen generelt har jeg fokus på hvad børnene prøver at fortælle, f.eks taler jeg med dem om deres følelser og hvordan man ser ud når man er sur, ked af det og glad. Vi har også en periode læst eventyret ”de tre bukkebruse” og børnene er med til at genfortælle historien ved brug af dyr og hjemmefabrikeret hånddukke.

Her hos mig bruger vi også tid på sprog, motorik og bevægelse både inde og udenfor. Vi hopper, slår kolbøtter, løber, triller og danser, hvilket motorisk styrker børnene.

Jeg sætter ord på vores gøremål i hverdagen og øver fagte sange og lege, som er med til at styrke sprogudviklingen. Jeg støtte i øvrigt børnene i at kommunikere ved at bruge ”baby-tegn” / naturlige fagter.

Hos mig vægtes tiden til det enkelte barn og en hverdag med fokus på børnenes trivsel

Kurser:                                                                                                                                                                    Naturdagplejer                                                                                                                                                          DGI dagplejer

  

 

   

 

Tina E. Sørensen   Tina E. Sørensen

Jeg er fra 1971 og har boet i Aabybro siden 2001. Min familie består af min mand Jesper og vores 2 piger Frederikke fra 1998 og Freja fra 1999.

 

Desuden har vi en lille allergivenlig bomuldshund, der altid er i sit eget rum i dagtimerne. Vi er ikke rygere og vores hjem er 100 % røgfrit.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som dagplejer siden 2013. Jeg valgte at blive dagplejer, da jeg havde et stort ønske om at arbejde med de 0-3 årige og dette arbejde finder jeg meget livsbekræftende.
Mit overordnede mål som dagplejer er at skabe en tryg og stabil hverdag, hvor det enkelte barn trives og udvikles. Jeg er godkendt som "grøn spirer", hvilket indebære, at jeg har særligt fokus på udeliv og natur, vi går tit på opdagelse i naturen og undersøger denne, enten i min have eller i nærmiljøet.

Hverdagen hos mig er præget af daglige rutiner, hvor det enkelte barn ses og høres. Jeg synes at det er vigtigt at møde det enkelte barn på en nær-værende og rolig måde. Aktiviteter som højtlæsning, sang, motorik og små kreative aktiviteter præger dagligdagen hos mig. Jeg inddrager børnene i de daglige gøremål, og at der er tid til at de hjælper og øver sig.

 

 

  

Nina Mortensen   Nina Mortensen

Jeg er født i 62, gift med Hans Kurt og sammen har vi tre voksne børn. Vores hjem er røgfrit, og jeg er ikke ryger.

Jeg har været dagplejer siden 1995. For mig er det vigtigt, at alle børn har en god relation til mig og hinanden, da tryghed er vigtig for en god udvikling.

 Hverdagen er præget af rutiner (tryghedsskabende), hvor det enkelte barn ses og høres. Planlagte og spontane aktiviteter fx ture ud af huset, højtlæsning og små kreative aktiviteter tilpasset det enkelte barn. I samspillet med de børn der endnu ikke har et verbalt sprog benytter jeg babytegn, da det fremmer lysten til at kommunikere, og giver barnet selvværd, at blive set, hørt og forstået tidligere.

Vi er ofte ude, da ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser, uderummet byder på. Hertil har jeg en stor lukket have med flisearealer, græsplæne, legehus, sandkasse, gynger og egen ladcykel til ture “ud i det blå”.

Inde har børnene eget værelse samt køkken alrum at boltre dem på. Jeg synger og danser med børnene, da det spreder glæde og giver børnene lyst til at lege med sproget. Vi kobler ofte en sang på de ting, vi ser og oplever sammen - ude som inde.

2010 afsluttede jeg Pædagogisk assistent Uddannelsen, 2017 blev jeg certificeret DGI-dagplejer og arbejder som Naturdagplejer.

Velkommen - til samarbejdet omkring det bedste også for jeres barn 😊

billed 1.jpg   billed 3.jpg billed 2.jpg (1)

 

 

Rikke 01Gruppe 5   Rikke K. S. Rathkjen

 

Orlov til september 2018.

Jeg bor i et dejligt hus, med lukket meget børnevenlig have, hvor der er legehus, sandkasse og mange legeredskaber. Jeg bor sammen med min mand og vores børn. Det vigtigste for mig er at give dagplejebørnene en god, tryg og stabil dagplejedag.

Jeg vægter udelivet højt. Vi "går" mange ture, hvor vi bruger meget tid på at se på f.eks. "små dyr", farverne på bilerne, hoppe i vandpytter osv. Vi synger, danser, tegner, klipper eller leger på gulvet med ALT legetøjet - når vi er inde.

Jeg synes det er meget vigtigt at hele dagen ikke er fuld af planlagte aktiviteter, da det vi laver er på børnenes præmisser.

Jeg vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde højt.

 

 

  

Mette Kragh Toft

Jeg er født i 1967 og har boet i Aabybro siden 1996. Jeg er gift med Kent og vi har Magnus, født i 2000 der bor hjemme og Emil, født 1997 (bor i Kbh.)

Jeg er uddannet Indretningsarkitekt, men har for nogle år siden valgt et karriereskift, fra et kommercielt job, til at arbejde i omsorgssektoren.

Jeg har altid været børnenes ambassadør og glæder mig over, at være en nøgleperson i børnenes første år.

Jeg prioriterer tid til at vi kan være nysgerrige, så alle sanser aktiveres, både når vi leger inde og udenfor. Der er tid til at hjælpe til og tid til at blive selvhjulpne. Tid til at blive set, hørt og anerkendt, så børnenes selvværd styrkes og deres selvtillid vokser.

Friluftsliv prioriteres højt, vi har en lille ”skov” i baghaven, hvor der er masser af udfoldelsesmuligheder. I drivhuset har vi tomater og druer, og i urtehaven dyrker vi ærter og gulerødder, vi har også bærbuske og frugttræer, så vi kan høste og følge årets gang.

Jeg er DGI certificeret dagplejer.

 

 

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com