Dagplejernes legestuegrupper

Mød de enkelte dagplejere under de forskellige legestuegrupper. Alle dagplejere er tilknyttet en legestue der mødes en gang om ugen. Det er her der afholdes en del af årets traditioner, f.eks. fastelavn, juleafslutning, eller bedsteforældredag o.s.v

Alle dagplejere er tilknyttet en legestue der mødes en gang ugentlig. Legestuen har stor betydning i forhold til gæstepleje. Det ugentlige møde bevirker, at børn og voksne kender hinanden, og på den måde får børnene opbygget tryghed i relationen.

Legestuerne i kommunen er meget forskellige. Nogle grupper er i legestue om formiddagen, andre har heldagslegestuer.

En gang om året får hver legestuegruppe besøg af en musikpædagog 6 gange i træk. Undervisningen varer ca. en time og børnene er meget optaget af at synge og spille på rytmiske redskaber.

I legestuerne afholdes som regel en del af årets traditioner, det kan være fastelavn, juleafslutning, men også bedsteforældredag o.s.v

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Tina Riis Thomsen
Tlf.: 72 57 74 41

Bestyrelsesformand
Janne Klit Hansen