Pædagogisk tilsyn

Dagplejepædagogen kommer på 6-8 årlige tilsyn i dagplejehjemmet.

Tilsynet skal

 • sikre at børnene passes under sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlige forhold
 • støtte dagplejerne i det daglige arbejde med børn og forældre
 • støtte, rådgive og vejlede dagplejerne i forhold til det enkelte barn/gruppens trivsel

Tilsynene er både anmeldte og uanmeldte.

Herudover kommer pædagogen med mellemrum på besøg i legestuerne.

Visionen er at alle børn i Jammerbugt Kommune får et sundt, trygt og godt liv

 • det enkelte barn har optimal mulighed for udvikling
 • der er fleksible dagtilbud
 • der er helhed i barnets liv
 • der er et velfungerende forældresamarbejde
 • barnet opholder sig i et inspirerende og attraktivt miljø
 • der er fagligt kompetente medarbejdere
 • der er etableret en central pladsanvisning

Et tilsyn skal indeholde

 • støtte og vejledning
 • kontrol
 • dokumentation og opfølgning

Pædagogiske forhold:

 • Børnenes trivsel, udvikling og læring
 • Forældresamarbejde
 • Samarbejde med kolleger (legestuegruppen)
 • Samarbejde med pædagogen
 • Dagplejeres trivsel
 • Specielle problematikker som enten dagplejer eller pædagog ønsker at drøfte

Sikkerhed

 • Røgfri miljøer
 • Sikker transport
 • Ophold ved vand
 • Sovestillinger
 • Legetøj
 • Sikkerhed i dagplejehjemmet
 • Sikkerhed på legepladsen

Hygiejne

 • Hygiejneplan
 • Rengøring af legetøj
 • Udluftning

Kontakt

Børne- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com

 

 

 

 

 

Dagplejen i Jammerbugt