Forældresamarbejde

For det lille barn og dets familie er dagplejeren meget betydningsfuld og ofte bliver hele dagplejerens familie en del af dagplejebarnets hverdag.

For at sikre barnet en god start på livet udenfor eget hjem, er det vigtigt, at der dagligt er en åben og god dialog mellem forældre og dagplejer. På den måde kan evt. små "tvister" opklares i tide og et godt samarbejde sikrer det bedste for barnets trivsel og udvikling.

Der er mulighed for efter aftale, at afholde et møde mellem forældre, dagplejer og pædagog.

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelse

Referat fra forældrebestyrelsesmøde

Referat  30. november 2016

Referat 17. januar 2017 

Referat 14. marts 2017

Referat 14. juni 2017

Referat 23. august 2017

Referat 18. september 2017

Kontakt

Børne- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Dagplejen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Teamleder
Ellen Matthäi
Tlf.: 72 57 74 41
emt@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Stine Lund Vestmark
Mobil: 60 76 33 81 
stinelundj@hotmail.com

 

 

 

 

 

Dagplejen i Jammerbugt