Thorup-KlimAlle dagplejere er tilknyttet en legestue der mødes en gang ugentlig. Legestuen har stor betydning i forhold til gæstepleje. Det ugentlige møde bevirker, at børn og voksne kender hinanden, og på den måde får børnene opbygget tryghed i relationen.

Legestuerne i kommunen er meget forskellige. Nogle grupper er i legestue om formiddagen, andre har heldagslegestuer.

En gang om året får hver legestuegruppe besøg af en musikpædagog 6 gange i træk. Undervisningen varer ca. en time og børnene er meget optaget af at synge og spille på rytmiske redskaber.

I legestuerne afholdes som regel en del af årets traditioner, det kan være fastelavn, juleafslutning, men også bedsteforældredag o.s.v